Verilerin Korunması

1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını özet olarak açıklamaktadır. Kişisel veriler kimliğinizin belirlenmesine yarayan tüm verilerdir. Verilerin korunmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgiye bu metin altında yayımlanan Veri Koruma Beyanı’ndan ulaşabilirsiniz.

Web sitemizde verilerin toplanması

Bu web sitesinde veri toplama işleminden kim sorumludur?

Bu web sitesinde verilerin işlenmesi web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Operatörün iletişim bilgilerine bu web sitesinin künyesinden ulaşabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verileriniz bir yanıyla bize ilettiğiniz bilgilerden elde edilir. Bunlar, örn. iletişim formlarında verdiğiniz bilgilerdir.

Diğer veriler web sayfasını ziyaret ettiğinizde otomatik olarak bilişim sistemlerimiz tarafından toplanır. Bunlar her şeyden önce teknik verilerdir (örn. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi ya da sayfaya giriş saati) Bu verilerin toplanması siz web sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak gerçekleşir.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Bilgilerin bir kısmı web sitesinin kusursuz olarak sunulabilmesini garanti etmek için toplanır. Diğer veriler sizin kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Kaydedilen kişisel verilerinizle ilgili olarak istediğiniz zaman ve herhangi bir ücret ödemeksizin bu verilerin kaynağı, alıcısı ve amacı ile ilgili bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Aynı şekilde, bu verilerin değiştirilmesini, bloke edilmesini ya da silinmesini isteme hakkınız da bulunmaktadır. Verilerin korunmasına ilişkin burada belirtilenler ve diğer sorularınız için istediğiniz zaman künyede belirtilen adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak ilgili denetleyici kurumlara şikayette bulunma hakkınız da mevcuttur.

Ayrıca belli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkına da sahipsiniz. Buna ilişkin ayrıntıları “Veri işleme faaliyetinin kısıtlanması hakkı” başlığı altındaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf tedarikçilerin araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu her şeyden önce çerezler ve analiz programları denilen programlar aracılığı ile gerçekleşir. Gezinme davranışınızın analizi genelde anonim olarak gerçekleşir; gezinme davranışının izi size kadar sürülemez. Bu analize itiraz edebilir ya da belli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki veri koruma beyanından ulaşabilirsiniz.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. Sizi itiraz olanakları ile ilgili olarak bu veri koruma beyanında bilgilendireceğiz.

2. Genel ve zorunlu bilgiler

Verilerin korunması

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını son derece ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma kuralları ile bu veri koruma beyanına göre işliyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler kimliğinizin belirlenmesine yarayan verilerdir. Önünüzdeki veri koruma beyanı hangi verileri topladığımıza ve bunları ne için kullandığımıza açıklık getirmektedir. Aynı şekilde, bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığı da açıklanmaktadır.

İnternet’te veri iletimi sırasında (örn. e-posta aracılığıyla iletişim) güvenlik açıkları olabileceği konusuna dikkat çekmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişiminden tamamen korunması mümkün değildir.

Denetleyiciye ilişkin bilgi

Bu web sitesinde verilerin işlenmesinden sorumlu kuruluş:

Fluid Competence GmbH
Wideystrasse 36
59174 Kamen

Temsil eden:
Dieter Mantwill

Telefon: +49(0)2307-201 913-0
E-posta: info@fluid-competence.de

Denetleyici tek başına ya da başkaları ile birlikte kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesine yönelik amaç ve yöntemler konusunda karar veren gerçek ya da tüzel kişidir.

Verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızın geri çekilmesi

Bir çok veri işleme süreci yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bunun için e-posta ile resmi olmayan bir bildirimde bulunmanız yeterlidir. Rızanın geri çekilmesi durumunda, geri çekim işleminden önce rızaya dayalı olarak yapılan işleme faaliyetinin hukuka uygunluğu aynen geçerlidir.

Özel durumlarda ve doğrudan pazarlama amacı ile veri toplanmasına itiraz hakkı (GVKD, madde 21)

Verilerin işlenmesi GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin e veya f fıkrası doğrultusunda gerçekleşmişse, istediğiniz zaman özel durumunuz ile ilgili gerekçelere dayanarak verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz; bu, aynı zamanda bu hükümlere dayalı olarak yapılan profilleme için de geçerlidir. İşleme faaliyeti ile ilgili yasal dayanak bu veri koruma beyanında mevcuttur. İtiraz etmeniz halinde kişisel verilerinizi işlemeye devam etmeyiz. Ancak işleme süreci için sizin menfaatlerinizin, haklarınızın ve özgürlüklerinizin önüne geçen zorlayıcı ve meşru gerekçelerimiz olduğunu kanıtlayabilirsek ya da işleme faaliyeti yasal hakların uygulanması, yerine getirilmesi veya savunulması için gerekiyorsa, süreç devam eder (GVKD 21. maddenin 1. bendine göre itiraz)

Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için işlenmesi durumunda, doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profilleme de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacı ile işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz etmeniz durumunda kişisel verileriniz doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır (GVKD, madde 21, bent 2)

Yetkili makama şikayette bulunma hakkı

GVKD ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili kişi, başta ikametgahının, iş yerinin bulunduğu üye devletteki veya iddia edilen ihlalin olduğu yerdeki bir yetkili makama şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayet hakkı diğer idari veya adli çözümlerin yanında saklı kalır.

Veri aktarılabilirliği hakkı

Rızanıza dayanarak ya da bir sözleşmeyi yerine getirmek için otomatize olarak işlediğimiz kişisel verilerinizin, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta tarafınıza ya da üçüncü kişilere verilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir sorumluya iletilmesini istemeniz durumunda, bu ancak teknik açıdan uygulanabilirse mümkündür.

SSL veya TLS şifreleme

Bu sayfada güvenlik için ve örneğin sayfanın operatörü olarak tarafımıza gönderdiğiniz siparişler veya talepler gibi gizli içeriklerin iletimini korumak amacıyla SSL veya TLS şifreleme kullanılmaktadır. Bağlantının şifreli olduğunu tarayıcının adres satırında “http://” yerine “https” görüntülenmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifreleme etkinleştirildiğinde bize iletmiş olduğunuz veriler üçünü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, bloke etme, silme ve düzeltme

Geçerli yasal düzenlemeler çerçevesinde istediğiniz zaman herhangi bir ücret ödemeden kişisel bilgileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve verilerin işlenme amacı ile ilgili bilgi alma ve duruma göre bu bilgilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini ya da silinmesini isteme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilere ilişkin burada belirtilenler ve diğer sorularınız için istediğiniz zaman künyede belirtilen adresten bize ulaşabilirsiniz.

İşleme faaliyetini kısıtlama hakkı:

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkına sahipsiniz. Bunun için istediğiniz zaman künyede belirtilen adresten bize ulaşabilirsiniz. İşleme faaliyetinin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda doğar:

  • Tarafımızda kayıtlı kişisel verilerle ilgili itirazınız varsa, normalde bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız olacaktır. Bu kontrol sürecinde kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verileriniz yasalara aykırı bir şekilde işlenmişse/işleniyorsa, işlenen verilerin silinmesi yerine kısıtlanmasını isteyebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyaç duymamamız ancak sizin bunlara yasal haklarınızın yerine getirilmesi, savunulması ya da icrası için ihtiyaç duymanız halinde, işlenen kişisel verilerinizin silinmesi yerine kısıtlanmasını isteyebilirsiniz.
  • GVKD’nin 21. maddesinin 1. bendine göre itirazda bulunmanız halinde sizin çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız karşılıklı olarak tartılacaktır. Kimin çıkarlarının ağır bastığı tespit edilinceye kadar kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız – saklanmasından bağımsız olarak- bu veriler yalnızca sizin rızanız ya da yasal hakların yerine getirilmesi, savunulması ya da icrası veya diğer bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği’nin ya da bir üye ülkenin önemli kamusal çıkarları nedeni ile işlenebilir.

3. Veri koruma görevlisi

Yasa gereği zorunlu veri koruma görevlisi

Şirketimizde bir veri koruma görevlisi atamış bulunuyoruz.

Telefon: [Telefonnummer des Datenschutzbeauftragten]
E-posta: [E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten]

4. Web sitemizde veri toplanması

Çerezler

İnternet sayfaları kısmen çerez olarak adlandırılan dosyalar kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler sunumumuzun daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli olmasını sağlar. Çerezler bilgisayarınıza yerleştirilen ve tarayıcınızın kaydettiği küçük metin dosyalarıdır.

Bizim kullandığımız çerezlerin büyük bir bölümü “Oturum çerezleri” adı verilen çerezlerdir. Ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler siz onları silene dek uç cihazınızda kayıtlı kalır. Bu çerezler bize bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanıma olanağı verir.

Tarayıcınızı ayarlayarak çerez yerleştirilmesi ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesini sağlayabilir, çerezlere sadece özel durumlar için izin verebilir, çerezleri belli durumlar için ya da genel olarak yasaklayabilir ya da tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinmelerini sağlayabilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması bu web sitesinin işlevselliğini kısıtlayabilir.

Elektronik iletişim sürecinin yürütülmesi ya da istediğiniz belli işlevlerin (örn. alışveriş sepeti işlevi) temini için gerekli olan çerezler GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin f fıkrasına göre kaydedilir. Web sitesi operatörünün hizmetlerini teknik olarak hatasız ve mükemmel bir şekilde sunabilmek açısından çerezlerin kaydedilmesi yönünde makul bir çıkarı vardır. Başka çerezler kaydedilecek olursa, (örn. gezinme davranışınızın analizi ile ilgili çerezler) bunlar bu veri koruma beyanında ayrı bir şekilde ele alınacaktır.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı bilgileri sunucu günlük dosyaları olarak anılan dosyalara otomatik olarak toplar ve kaydeder ve tarayıcınız bunu otomatik olarak bize iletir. Bu bilgiler şunlardır:

  • Tarayıcı tipi ve tarayıcı versiyonu
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Başvuran URL
  • Erişim yapan bilgisayarın sistem adı
  • Sunucu sorgulama saati
  • IP adresi

Bu veriler başka veri kaynakları ile birleştirilmez.

Bu verilerin toplanması GVKD’nin 6. maddesinin, 1. bendinin f fıkrasına göre gerçekleşir. Web sitesi operatörünün, sitesinin teknik olarak kusursuz bir şekilde görüntülenmesi ve mükemmelleştirilmesi yönünde makul bir çıkarı vardır – Bunun için sunucu günlük dosyalarının toplanması gereklidir.

E-posta, telefon ya da faks yoluyla talep

Bizimle e-posta, telefon ya da faks yoluyla iletişim kurduğunuzda, talebiniz içerdiği tüm kişisel verilerle birlikte (isim, başvuru) işlenmek üzere tarafımızdan kaydedilir ve işlenir. Bu veriler rızanız olmaksızın paylaşılamaz.

Talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgiliyse ya da sözleşme öncesi atılacak adımlar için gerekliyse, o zaman bu veriler GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin b fıkrasına göre işlenir. Bunun dışında kalan tüm durumlar için veri işleme faaliyeti rızanıza (GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin a fıkrası) ve / veya bizim makul çıkarlarımıza (GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin f fıkrası) bağlıdır, çünkü tarafımıza iletilen taleplerin etkin bir şekilde işlenmesinde makul bir çıkarımız bulunmaktadır.

Tarafımıza iletişim talebinizle birlikte gönderdiğiniz veriler siz silinmesini isteyene, saklanması yönündeki rızanızı geri çekene ya da verilerin saklanma amacı ortadan kalkana (örn. talebinizin işlenmesi bittikten sonra) dek bizde kalır. Zorunlu yasal düzenlemeler – özellikle yasal saklama süreleri- aynen geçerlidir.

5. Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu web sayfasında Google Analytics web analiz hizmetinin işlevleri kullanılmaktadır. Sağlayıcı, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresindeki Google Inc. firmasıdır.

Google Analytics “çerez” adı verilen dosyalar kullanır. Bunlar bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmeye yarayan metin dosyalarıdır. Çerezler tarafından bu web sayfasını nasıl kullandığınıza ilişkin oluşturulan bilgiler normal olarak Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve burada saklanır.

Google-Analytics çerezlerinin kaydedilmesi ve bu analiz araçlarının kullanılması GVKD’nin 6. maddesinin 1. bendinin f fıkrası uyarınca gerçekleşir. Web sitesi operatörünün web sunumunu ve reklamlarını mükemmel hale getirmek için kullanıcı davranışlarının analizine ilişkin makul bir çıkarı vardır.

IP anonimleştirme

Bu web sayfasında IP anonimleştirme işlevini etkinleştirmiş bulunuyoruz. Böylece IP adresiniz Google tarafından ABD’ye aktarılmadan önce Avrupa Birliğine üye ülkeler dahilinde veya Avrupa Ekonomik alanı sözleşmesine dahil olan diğer ülkelerde kısaltılır. IP adresinin tamamı yalnızca istisnai durumlarda Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu bilgileri web sitesinin operatörü adına sizin web sayfasını nasıl kullandığınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri ile ilgili raporlar düzenlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi ve İnternet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sunmak için kullanır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics kapsamında iletilen IP adresi Google’ın diğer verileri ile birleştirilmez.

[borlabs_cookie_opt_out tracking=“google-analytics“]

Tarayıcı eklentisi

Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarları yaparak engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda olasılıkla bu web sayfasında yer alan işlevlerin tamamını eksiksiz olarak kullanamayacağınız yönünde sizi uyarmak isteriz. Buna ek olarak aşağıdaki linkte verilen tarayıcı eklentisini bilgisayarınıza indirip kurarak çerezler vasıtasıyla oluşturulan web sitesi kullanımınıza ilgili verilerin (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google tarafından toplanmasını ve Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verilerin toplanmasına itiraz

Aşağıdaki linke tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını engelleyebilirsiniz. Verilerinizin ileride yapacağınız aramalarda toplanmasını engelleyecek bir vazgeçme çerezi kurulur: Google Analytics’i devre dışı bırakma.

Google Analytics’in kullanıcı verilerini nasıl kullandığına dair daha fazla bilgiye Google’ın veri koruma beyanından ulaşabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

İş kotarımı

Google ile iş kotarımı konusunda bir sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma makamlarının sıkı ilkelerini tam olarak uygulamaktayız.

Saklama süresi

Google tarafından kullanıcı ve olay düzeyinde çerezlerle, kullanıcı tanımları (örn. kullanıcı ID’si) ya da reklam ID’leri (örn. çift tıklamalı çerezler, android reklam ID’si) ile bağlantılandırılan veriler 14 ay sonra anonimleştirilir ve silinir. Bununla ilgili ayrıntılara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Eklentiler ve araçlar

Google Web Fontları

Bu sayfada yazı biçimlerinin tekdüze gösterimi için Google tarafından tedarik edilen Web Font’ları kullanılmaktadır. Google Fontları yerel olarak kurulmuştur. Bu bağlamda Google’ın sunucuları ile bağlantı gerçekleşmez.